सूरह। अल फातिहह् - hadees war Hindi 2019 Muslim Aaj Hadees in English hadhis

सूरह। अल फातिहह्

                      Bismillahir Rahman Rahimसूरह। अल फातिहह्    Bismillahir Rahman Rahim


अल्हम्दु ल्लिाहि रब्बिल – आलमीन० अर्रहमानिर्रहीम० मालिकि यौमिद्दीन० इय्या | - क नबुदु व इय्या - क नस्तीन० इदिनस - सिरातल – मुस्तकीम सिरातल्लज़ी - न अन्अम – त अलहिम , गैरिले – मग्ज़बि अलाम व लज्जालान् । ।
alhamdu lliahee rabbil - aalameen
.arrahamaanirraheem  .maalikee yamuddeen .. iyya | - ka nabudu va iyya - ka nasteen .idinas - siraatal - mustakeem siraatallazee - na intaram - ta alahim, gaireele - magzib alaam va lajjaanang. .सूरह। अल फातिहह् सूरह। अल फातिहह् Reviewed by hadees on 13:32 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.